Inspiratie

Tekenen in de tijd

Foto van meisje op de rug gezien op een schommel

In de wekelijkse rubriek Tekenen in de tijd kijkt lekendominicaan Erik Borgman naar een thema dat aansluit bij wat er gaande is in de wereld en de kerk, maar dan wel vanuit een gelovig of dominicaans perspectief.

Tekenen in de tijd 35 – 22-28 maart 2020

Een week lang zijn de scholen en de meeste bedrijven nu gesloten. Nederland is in de greep van de coronavirus. Maar we moeten ons niet gevangen laten zetten, meent Erik Borgman. De veertigdagentijd is er bij uitstek voor om ons eraan te herinneren dat er altijd uitzicht is.

Tekenen in de tijd 34 – 15-21 maart 2020

Het coronavirus legt de samenleving steeds meer stil. Wat langer dan anders reflecteert Erik Borgman over wat dit ons zegt en wat ons nu te doen staat. Het is niet eenvoudig, maar juist ook in deze situatie wil het Huis van Dominicus een plaats van nabijheid en betrokkenheid zijn.

Tekenen in de tijd 33 – 8-14 maart 2020

Mensen behandelen als beeld van God, hoezeer zijzelf dat beeld ook verduisteren en hoezeer anderen dat beeld ook onzichtbaar maken: dat behoort het gedrag van gelovigen te bepalen. Erik Borgman staat stil bij enkele plaatsen waar de roep hiertoe opklinkt.

Tekenen in de tijd 32 – 1-7 maart 2020

Het kwade kan het goede behoorlijk aantasten. Dat wordt volgens Erik Borgman gesymboliseerd door het coronavirus. Veel is nu een mogelijke bron van besmetting, zelfs de zegen met wijwater. Nog veel ernstiger is het echter nog als wat in goed leek het kwade blijkt te schuilen, zoals in het optreden van l’Arche-stichter Jean Vanier.

Eerdere afleveringen vindt u op de pagina Tekenen in de tijd.

Overwegingen

In de vieringen van de Dominicuskerk klinken vaak overwegingen die het nalezen waard zijn, om er inspiratie uit op te doen, stil te staan bij onderwerpen en bij de manier van kijken naar vragen en problemen. Hier bieden we een selectie aan van zulke teksten van verschillende voorgangers.

Eerdere overwegingen zijn te vinden in het overwegingenarchief.

Terugblik op de kerstsamenzang

Kerstsamenzang 2019 met o.a. vrouwenkoor Otia - foto: Frans Middelham

Op zondagmiddag 15 december kwam onze coördinator Hermen van Dorp op de fiets naar de Dominicuskerk. Vol verbazing meldde hij dat er stromen mensen op weg waren naar de kerk. Hij is pas een paar maanden aan het werk voor het Huis van Dominicus en dat had hij nog nooit meegemaakt. Een kwartier later zat de kerk helemaal vol en luisterde iedereen naar het jaarlijkse kerstconcert van en voor de wijk. Zes koren lieten hun eigen kerstrepertoire horen, tussendoor zong iedereen naar hartenlust mee met de traditionele kerstliederen. Die samenzang kunt u hier bekijken en beluisteren.

Kerkproeverij

Foto van meisje op de rug gezien op een schommel

Het hart van de kerk

Naar aanleiding van de jaarlijkse Kerkproeverij schreef Erik Borgman, theoloog, lekendominicaan en voorganger in de Dominicuskerk, het boekje Dit is het hart. Over het proeven van de kerk. Hij laat in slechts 60 bladzijden zien wat liturgie nu eigenlijk is en doet. ‘In de kerk worden we gekend in wie we zijn en daarin bemind.’ Een boekje dat zorgt voor zuurstof, aldus uitgever Leo Fijen op de site van Klooster! Magazine.

De stem van het verlangen: Retraitedagen 2019-2020

Foto van meisje op de rug gezien op een schommel

Een dag stilstaan

In de drukte van het bestaan groeit je leven dicht met taken en verantwoordelijkheden die allemaal even belangrijk lijken. Een stapje terug doen vanuit de drukte van alledag – wanneer kom je daar nu aan toe? Viermaal per jaar, een woensdag aan het begin van ieder seizoen, biedt het Huis van Dominicus een retraitedagen aan.

Quatertemperdagen

De retraitedagen zijn gebaseerd op een vergeten vorm uit de schatkist van de christelijke traditie: de quatertemperdagen. Vanaf de vierde eeuw hield men bij de wisseling van de vier seizoenen een week van bezinning, vasten en boete doen, een soort ‘heidagen voor de ziel’. In de Dominicus krijgen de quatertemperdagen een hedendaagse invulling.

Programma

De retraitedagen zijn opgebouwd uit meditaties, naar buiten gaan en bezinningsopdrachten. Het programma heeft een min of meer vaste opbouw. De concrete invulling sluit aan bij het thema van de dag. Iedere dag is er stille tijd om naar eigen inzicht in te vullen.

Begeleiding

De retraitedagen worden begeleid door Marian Geurtsen, theoloog, ritueelspecialist en meditatiebegeleider met ervaring met diverse vormen van christelijke meditatie.

PLAATS: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht
DATA: 18 september 2019, 11 december 2019, 18 maart 2020, 17 juni 2020
TIJD: 10.00-16.00 uur
KOSTEN: introductieprijs € 50,–, vervolgdag(en) € 75,–, gehele cyclus € 240,– (incl. lunch)
Als de kosten een probleem zijn, kunt u contact opnemen met het Huis van Dominicus.
INFO EN OPGAVE: info@huisvandominicus.nl

Download de flyer met meer informatie over de reeks retraitedagen.

Vieren met hart en ziel

Foto priesterkoor in Dominicuskerk met doopvont

Het Huis van Dominicus ontwikkelt zich tot een religieus en spiritueel centrum op basis van de dominicaanse spiritualiteit. Deze avond gaat over de plaats en de betekenis van de liturgie daarin. Volgens het boekje Dit is het hart (zie onder Inspiratie) is liturgie het zich laten omvormen in Gods ruimte. Hoe past de liturgie in de Dominicus in de traditie van de kerk? Op welke manier is zij verbonden met het ‘gewone leven’? Onder leiding van Erik Borgman en Leny Beemer verkenden we hart en ziel van het Huis van Dominicus. Iedereen is van harte welkom.

Donderdag 31 oktober, 20.00-22.00 uur in de refter van de Dominicus, Palestrinastraat 1.

Sacramentsdag

Miniatuur met afbeelding van non

Sacramentsdag, het hoogfeest dat de Paastijd afsluit, is bedacht door de Luikse theologe en mystica Juliana de Cornillon (1193-1258). In haar tijd was de eucharistie vooral een aangelegenheid van en voor priesters. Om het gewone volk te laten ervaren dat Christus aanwezig is in het hier en nu, ontwierp zij een groots Corpus Christi-feest dat een week moest duren. Twintig jaar werkte ze aan een complete liturgie en lobbyde in de hoogste kringen. Met succes: na haar dood werd Sacramentsdag ingesteld. Maar wel met een officie van Thomas van Aquino, dat een andere visie uitdraagt. (Bron: Anneke Mulder-Bakker, Verborgen vrouwen. Kluizenaressen in de middeleeuwse stad, Hilversum 2007)

Muzikale rondgang

Zes keer per jaar is er in Utrecht een Culturele Zondag met tal van activiteiten, meestal in de binnenstad, maar op 14 april 2019 was het de beurt aan Utrecht-West. Het thema ‘verhalen vertellen’ sprak ons als Huis van Dominicus natuurlijk zeer aan: een kerk zit immers vol verhalen!

Deze verhalen hebben we zichtbaar en hoorbaar gemaakt in een muzikale rondgang. Door de kerk trekkend vertelden twee sprekers om de beurt een verhaal over een speciale plek of een bijzonder voorwerp. Na elk verhaal zong een koor een lied over een bijpassend thema, de ene keer Souled out!, de andere keer Projectkoor Passio.

memories are made of this

Deze gedenkschaal heeft Leonieke Rammelt gemaakt van documenten uit de nalatenschap van een familielid.

De buitenste laag bestaat uit bladzijden uit haar pianoboeken. De middelste laag is gemaakt van versnipperde administratie. De binnenste laag bestaat uit brieven en kaarten aan haar gericht. In de schaal liggen van ‘souvenirs’ uit haar leven, bedekt onder een laag zachte stof, niet zichtbaar, zoals ook zij niet meer zichtbaar is.

Op de expositie Kunst in de Dominicus op Koningsdag 2019 heeft Leonieke Rammelt deze gedenkschaal opgesteld in een biechtstoel en er brandende kaarsen naast geplaatst.

Foto Frans Middelham