Inspiratie

De stem van het verlangen: Retraitedagen 2019-2020

Foto van meisje op de rug gezien op een schommel

Een dag stilstaan

In de drukte van het bestaan groeit je leven dicht met taken en verantwoordelijkheden die allemaal even belangrijk lijken. Een stapje terug doen vanuit de drukte van alledag – wanneer kom je daar nu aan toe? Viermaal per jaar, een woensdag aan het begin van ieder seizoen, biedt het Huis van Dominicus een retraitedag aan:

► even pas op de plaats maken
► stilstaan bij dat waarvoor je leeft
► je toewijding weer opzoeken.

Quatertemperdagen

De retraitedagen zijn gebaseerd op een vergeten vorm uit de schatkist van de christelijke traditie: de quatertemperdagen. Vanaf de vierde eeuw hield men bij de wisseling van de vier seizoenen een week van bezinning, vasten en boete doen, een soort ‘heidagen voor de ziel’. In de Dominicus krijgen de quatertemperdagen een hedendaagse invulling.

Tijdens de retraitedagen nemen afstand van de alledaagse dingen om op het spoor te komen wat echt van belang is in ons leven. Om je te laven aan de bron, op zoek te gaan naar je verlangen. Verlangen is een van de diepste drijfveren van een mens, schrijft John O’Donohue in zijn boek Echo’s uit de Eeuwigheid. Vaak schreeuwen verlangens om vervulling, maar onder de oppervlakte zit een zacht verlangen dat met je meegaat, je leven lang. Verlangen naar verbondenheid, verlangen dat rusteloos maakt, verlangen dat je uitdaagt om niet vast te roesten en creatief te blijven. Iedere retraitedag onderzoeken we dit verlangen vanuit een andere invalshoek.

► 18 september: Rusteloze stilte
► 11 december: Doorgaande herschepping
► 18 maart: Kwetsbaar alleen
► 17 juni: Biddend aanwezig

Programma

De retraitedagen zijn opgebouwd uit meditaties, naar buiten gaan en bezinningsopdrachten. Een groot deel van de dag wordt in stilte doorgebracht. Het programma heeft een min of meer vaste opbouw, de concrete invulling sluit aan bij het thema van de dag. In iedere dag is er stille tijd om naar eigen inzicht in te vullen.

09.30 uur: binnenkomst met koffie/thee
10.00 uur: kennismaking en introductie
10.15 uur: inleidende stiltemeditatie
11.00 uur: lectio divina (meditatie) bij het thema van de dag
12.00 uur: verdieping: bronnen van inspiratie

lunch

14.00 uur: buiten wandelen
15.00 uur: verwerken van opgedane inzichten
15.45 uur: afsluiting
16.00 uur: afscheid

Begeleiding

De retraitedagen worden begeleid door Marian Geurtsen, theoloog, ritueelspecialist en meditatiebegeleider met ervaring met diverse vormen van christelijke meditatie.

PLAATS: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht
DATA: 18 september 2019, 11 december 2019, 18 maart 2020, 17 juni 2020
TIJD: 10.00-16.00 uur
KOSTEN: introductieprijs € 50,–, vervolgdag(en) € 75,–, gehele cyclus € 240,– (incl. lunch)
Als de kosten een probleem zijn, kunt u contact opnemen met het Huis van Dominicus.
INFO EN OPGAVE: info@huisvandominicus.nl

Download de flyer van de reeks retraitedagen.

Overwegingen

In de vieringen van de Dominicuskerk klinken vaak overwegingen die het nalezen waard zijn, om er inspiratie uit op te doen, stil te staan bij onderwerpen en bij de manier van kijken naar vragen en problemen. Hier bieden we een selectie aan van zulke teksten.

Tekenen in de tijd

In de wekelijkse rubriek Tekenen in de tijd kijkt lekendominicaan Erik Borgman naar een thema dat aansluit bij wat er gaande is in de wereld en de kerk, maar dan wel vanuit een gelovig of dominicaans perspectief.

Tekenen in de tijd 8 – 15-21 september 2019
Tekenen in de tijd 7 – 8-14 september 2019
Tekenen in de tijd 6 – 1-7 september 2019
Tekenen in de tijd 5 – 25 augustus-1 september 2019
Tekenen in de tijd 4 – 18-24 augustus 2019
Tekenen in de tijd 3 – 11-17 augustus 2019
Tekenen in de tijd 2 – 4-10 augustus 2019
Tekenen in de tijd 1 – 28 juli-3 augustus 2019

Sacramentsdag

Miniatuur met afbeelding van non

Sacramentsdag, het hoogfeest dat de Paastijd afsluit, is bedacht door de Luikse theologe en mystica Juliana de Cornillon (1193-1258). In haar tijd was de eucharistie vooral een aangelegenheid van en voor priesters. Om het gewone volk te laten ervaren dat Christus aanwezig is in het hier en nu, ontwierp zij een groots Corpus Christi-feest dat een week moest duren. Twintig jaar werkte ze aan een complete liturgie en lobbyde in de hoogste kringen. Met succes: na haar dood werd Sacramentsdag ingesteld. Maar wel met een officie van Thomas van Aquino, dat een andere visie uitdraagt. (Bron: Anneke Mulder-Bakker, Verborgen vrouwen. Kluizenaressen in de middeleeuwse stad, Hilversum 2007)

Muzikale rondgang

Zes keer per jaar is er in Utrecht een Culturele Zondag met tal van activiteiten, meestal in de binnenstad, maar op 14 april 2019 was het de beurt aan Utrecht-West. Het thema ‘verhalen vertellen’ sprak ons als Huis van Dominicus natuurlijk zeer aan: een kerk zit immers vol verhalen!

Deze verhalen hebben we zichtbaar en hoorbaar gemaakt in een muzikale rondgang. Door de kerk trekkend vertelden twee sprekers om de beurt een verhaal over een speciale plek of een bijzonder voorwerp. Na elk verhaal zong een koor een lied over een bijpassend thema, de ene keer Souled out!, de andere keer Projectkoor Passio.

memories are made of this

Deze gedenkschaal heeft Leonieke Rammelt gemaakt van documenten uit de nalatenschap van een familielid.

De buitenste laag bestaat uit bladzijden uit haar pianoboeken. De middelste laag is gemaakt van versnipperde administratie. De binnenste laag bestaat uit brieven en kaarten aan haar gericht. In de schaal liggen van ‘souvenirs’ uit haar leven, bedekt onder een laag zachte stof, niet zichtbaar, zoals ook zij niet meer zichtbaar is.

Op de expositie Kunst in de Dominicus op Koningsdag 2019 heeft Leonieke Rammelt deze gedenkschaal opgesteld in een biechtstoel en er brandende kaarsen naast geplaatst.

Foto Frans Middelham