Huis van Dominicus

In de Dominicus in Oog in Al zoeken we naar manieren om een plaats van geloof en bezieling voor de toekomst vorm te geven. Dat doen we onder de naam Huis van Dominicus, gedragen door de dominicaanse traditie en in samenwerking met dominicaanse plaatsen van studie en bezinning elders. In dit Huis van Dominicus werken verschillende groepen samen: de Andreascommuniteit, de locatieraad en pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap en de Stichting Vrienden van de Dominicus. Samen maken we een programma op het gebied van studie en debat, bezinning en spiritualiteit, ontmoeting en gesprek, kunst en cultuur.

De Dominicuskerk is een locatie van de Samenwerkende Parochies Utrecht. Iedere zondag zijn er om 10.00 uur vieringen van woord, gebed en zang (bij speciale gelegenheden een eucharistieviering), behalve de derde zondag van de maand. Dan is er om 17.30 uur een Zondagavondzang. Daarnaast zijn er kleine vieringen: de maandelijkse Eerste Vrijdagviering, de Wereldwake op vrijdagochtend en op de woensdagavonden in de Veertigdagentijd en Advent oecumenische vespers.

Zie voor meer informatie over de vieringen en de geloofsgemeenschap van de Dominicus de site Dominicuskerk Utrecht.

Het Huis van Dominicus wordt ondersteund door de Stichting Dominicaans Opbouwwerk Midden-Nederland (DOM).

Het bestuur bestaat uit:
Erik Borgman (voorzitter), Hans Beemer (penningmeester) en Annemarie Reinders (secretaris)

De programmaraad van het Huis van Dominicus wordt gevormd door:
Erik Borgman (voorzitter), Leny Beemer, Anja van Leusden, Carolien Luijt, Raphaƫl Rijntjes en Robert Stok.

Hermen van Dorp is werkzaam als coƶrdinator/opbouwwerker, e-mail: hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl.

Flyer Huis van Dominicus (PDF)