Dominicuskerk en -klooster

Na de oorlog zocht de Nederlandse Provincie der Dominicanen naar een manier om het Dominicaanse kloosterleven van studie en contemplatie te combineren met zielzorg in de nieuwe naoorlogse samenleving. Kleine kloosters midden in de stad waren volgens velen binnen de orde de oplossing. Het Utrechtse Dominicuscomplex is een vroeg en schaars voorbeeld van een zogenaamd ‘klooster van de derde weg’ en heeft mede daardoor een belangrijke cultuurhistorische waarde. Tot 1992 woonde er in het klooster een wisselend aantal dominicanen die deels in de parochiële zielzorg actief waren. Sinds die tijd is een groot deel van het voormalige klooster verhuurd (woonhuis en kantoren), de zalen worden gebruikt voor vergaderingen en activiteiten.

De Dominicuskerk is gebouwd door J.M.E. van der Putten in de stijl van de Bossche school van de bekende architect Dom Van der Laan. Het gebouw is geënt op de vroegchristelijke romaanse en middeleeuwse kerkbouw. Bouwpastoor was J.M.E. Bruens o.p. De kerk werd ingewijd op 22 november 1951 door de toenmalige aartsbisschop-coadjutor B.J. Alfrink. Iets later is aan de zuidzijde van het kerkgebouw in dezelfde stijl een klein stadsklooster aangebouwd in de vorm van een carré. Klooster en kerk omsluiten een grote binnentuin.

De Dominicusparochie heeft in Oog in Al als zelfstandige parochie bestaan tot eind 2010. Sinds 1 januari 2011 maakt de voormalige Dominicusparochie met vijf andere Utrechtse stadsparochies deel uit van de nieuwe Sint Ludgerusparochie, die sinds 2018 deel is van de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht.

Dominicanen in Utrecht

Reeds in 1232 zouden er dominicanen in Utrecht zijn geweest, de oudste stichting van deze orde in de Noordelijke Nederlanden. In ieder geval waren zij er in het midden van de twaalfde eeuw. Kerk en klooster stonden lange tijd aan het Predikherenkerkhof in de Utrechtse binnenstad. In 1579 trof de Beeldenstorm het klooster. De dominicanen konden er niet blijven en in 1583 werd het klooster gesloopt. Tijdens de periode van de Republiek werd de katholieke eredienst oogluikend toegestaan. Onder de Hollandse Zending waren er vanaf circa 1636 dominicanen op de staties aan de Walsteeg en tot 1764 aan de Dorstige Hartsteeg.

Al vóór het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 kon in 1850 de bouw van de Dominicuskerk aan de Mariaplaats beginnen. Een tijd lang noemde men de kerk nog Walsteegkerk. In 1903 ontstond in het territorium van de Dominicusparochie de Antoniusparochie die vanaf 1939 aan de dominicanen toebehoorde. Op 3 maart 1940 werd aan de Mariaplaats de laatste viering gehouden, waarna sloop volgde.

De Dominicusparochie heeft in Oog in Al als zelfstandige parochie bestaan tot eind 2010. Sinds 1 januari 2011 maakt de voormalige Dominicusparochie met vijf andere Utrechtse stadsparochies deel uit van de nieuwe Sint Ludgerusparochie, die sinds 2018 deel is van de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht.

Meer historische informatie vindt u in de volgende publicaties:

  • H.M. van Schaik en O. Vervaart, Oog in Al, wijk en parochie. Kleine geschiedenis bij het gouden jubileum van de St. Dominicuskerk 1951-2001(Utrecht 2001)
  • Monteiro,Gods predikers. Dominicanen in Nederland (1795-2000) (Hilversum 2008)
  • Ton van Schaik en Armand Heinen, 70 jaar Dominicaans leven in Utrecht-West (Utrecht 2010)
  • Marit Monteiro, Gods Predikers. Dominicanen in Nederland (1795-2000) (Hilversum 2008)

Zowel de parochiegids als de jubileumpublicaties uit 2001 en 2010 zijn verkrijgbaar bij het parochiesecretariaat. Het boekje uit 2001 kunt u ook als PDF (1,3 MB) downloaden onder deze link.

Verhuur

Het Dominicuscomplex heeft drie zalen die die kunnen worden gehuurd voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. Ook de kerk kan worden gehuurd, zij het alleen voor bepaalde activiteiten aangezien het om een gewijde ruimte gaat. Voor meer informatie kunt u mailen naar secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of bellen tel. 030 293 52 45 (werkdagen tussen 9.00-12.00 uur).

Interieur Huis van Dominicus

Kerk

De kerk heeft 450 zitplaatsen in de banken. In de zijbeuken kunnen stoelen worden neergezet. Wij hebben er zelf ca. 50. De kerk heeft een orgel en een goede piano. Behalve voor vieringen wordt de kerk veel gebruikt voor concerten.

Dagkapel

De sfeervolle dagkapel is zeer geschikt voor kleine vieringen, meditatie, yoga, lezingen (tot ca. 40 mensen), workshops en koorrepetities. Er is een lange tafel die in het midden kan worden gezet. Naast de dagkapel ligt een eenvoudige keuken.

Refter Huis van Dominicus Utrecht

Refter

De refter bevat tafels en stoelen en een elektrische piano. Met tafels passen er ca. 30 mensen in, met alleen stoelen ca. 60. De zaal wordt gebruikt voor lezingen, workshops, koorrepetities, vergaderingen, informatieavonden, gezellige middagen voor senioren.

Kapittelzaal

De kapittelzaal heeft 2 grote tafels die als vierkant staan opgesteld met 8 stoelen eromheen. Achter elkaar geplaatst kunnen er maximaal 14 mensen omheen zitten. De kapittelzaal wordt vooral gebruikt voor vergaderingen en kleine bijeenkomsten.