Wees welkom

Huis van Dominicus
Palestrinastraat 1
3533 EH Utrecht
030 293 52 45 (werkdagen 9.00-12.00 uur)
info@huisvandominicus.nl
Inschrijven Nieuwsbrief, klik hier

Coördinator/opbouwwerker
Hermen van Dorp
06 122 406 00

Bankrekening
NL12 INGB 0005 3320 88
t.n.v. Stichting DOM Utrecht