In Oog in Al wonen mensen met allerlei nationaliteiten, een groot deel van hen in het AZC. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor en met bewoners van het AZC, maar een vast ontmoetingspunt is er nog niet. Daar komt verandering in: met ingang van dinsdag 10 december kan iedereen van 10.00-12.00 uur koffie komen drinken, verhalen uitwisselen of samen een spelletje doen in de refter van de Dominicus.

Wil je behalve als bezoeker af en toe ook als vrijwilliger meedoen? Neem dan contact op met Hermen van Dorp (Huis van Dominicus), tel. 06 122 40 600, e-mail hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl of Josien Folbert (Wijkplaats), e-mail josienf49@hotmail.com.