Niet alleen in vieringen in het Huis van Dominicus proberen we ons te bezinnen op wat er gebeurt in de wereld en op woorden uit de Bijbel. Al jaren maken we in het Huis van Dominicus ruimte voor meditatie. In de reeks meditatie-avonden kun je onder begeleiding van Marian Geurtsen vertrouwd raken met een aantal meditatievormen. We plaatsen meditatie graag in een breder verband, en daarom is er telkens een thema, dit najaar Leven vanuit het onbekende. Vier keer per jaar proberen we op een retraitedag met het ritme van de seizoenen mee stil te staan bij de eigenheid van de tijd. Meer dan dat, we verkennen hoe goed het kan voelen om regelmatig je te bezinnen over je leven, stil te staan en stil te worden. Zo wordt rust en bezinning niet meer iets extra’s, maar een vast element van het goede leven. Op 12 november en 10 december zijn er in 2019 nog meditatie-avonden, en op 11 december is de eerstvolgende retraitedag. Van harte welkom!