De Kerk zich gedraagt als een hoogbejaarde moeder die bij het naderen van haar dood alvast begint haar spullen te verdelen, stelt Erik Borgman in zijn essay in Katholiek Nieuwsblad van vrijdag 3 januari 2020, nummer 1. Dat er in de Nederlandse bisdommen gesaneerd moet worden, snapt iedereen. Maar saneren betekent gezond maken. Dat kan alleen als de Kerk gelooft dat zij toekomst heeft, dat zij nadenkt en mediteert over wat ingaan op Gods nabijheid vandaag en morgen vraagt. Hoog tijd voor nieuw elan, voor hartstochtelijk zoeken, vragen en op deuren kloppen. Lees het hele essay ‘Natuurlijk woont God nog onder ons. Maar zoeken wij Hem eigenlijk wel?’