Voor het voetlicht en achter de schermen

Het is hoog tijd voor nieuws over de gang van zaken in en rond het Huis van Dominicus! Er is de afgelopen tijd weer een aantal stappen gezet, sommige heel zichtbaar, andere in de luwte. Het is bijvoorbeeld tijd om als Andreasgroep van lekendominicanen wat meer in beeld te komen. Dit najaar heeft het Huis van Dominicus een belangrijke nieuwe activiteit opgezet in de vorm van vier jaarlijkse retraitedagen. Op 19 september vond de eerste retraitedag met Marian Geurtsen plaats. Zij neemt dit seizoen ook de maandelijkse meditatie-avonden over van Seintje Bos. De wekelijkse wereldwake op vrijdagochtend en de maandelijkse Zondagavondzang met hertaalde Franse muziek voor de getijden blijken ook landelijk gezien bijzondere activiteiten, reden om op onze site hieraan meer aandacht  te schenken. U krijgt een indruk van de breedte en veelheid van vaste en losse activiteiten in de agenda van onze website.

Steun het Huis van Dominicus ook financieel

Goed nieuws voor allen, die doneren (en hebben gedoneerd) aan de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Met terugwerkende kracht over het jaar 2017 heeft de stichting de ANBI-status gekregen voor onbepaalde tijd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, omdat deze stichting de dragende kracht is voor de toekomst van het Huis van Dominicus, waar wij als geloofsgemeenschap deel van uitmaken.
Donaties zijn belangrijk ook voor de voortgang van onze vieringen en overige activiteiten vanuit de geloofsgemeenschap. Denkt u maar aan de professionele muzikale ondersteuning, die we dankzij giften kunnen waarborgen. U kunt uw giften overmaken naat rekeningnummer NL12 INGB 0005 3320 88 ten name van Stichting DOM Utrecht.

Start Huis van Dominicus nabij!

Na de viering in de Dominicuskerk op zondag 7 januari presenteert het Huis van Dominicus zichzelf tijdens de nieuwjaarsreceptie (vanaf 11.00 uur in de refter). Er zal nieuws worden gebracht rond de programmering en de organisatie van het Huis van Dominicus. Uiteraard toasten we op een voorspoedig 2018!

Naar een Huis van Dominicus

De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk, de stichting Vrienden van de Dominicus en de Andreasgroep van Utrechtse lekendominicanen werken aan een project om voortaan naar buiten te treden als Huis van Dominicus.